راه مبین

طرح راه مبین: ( موسس طرح  اعظم سلطانیه)

آموزشهای این دوره شامل:

ترجمه و آموزش مفاهیم قرآن کریم، یادگیری و آموزش قواعد عربی با تکیه بر آیات قرآنی، آموزش کتاب دریچه ای به کلام وحی نویسنده اعظم سلطانیه.مدت دوره : سه سال . طول  هر دوره : در 5 کتاب خلاصه می شود، هر کتاب یک ترم محسوب می شود که شامل 12درس در 15 جلسه آموزشی می باشد. 

پس از گذراندن 5 دوره، قرآن پژوه موفق می شود کل قرآن را به طور تخصصی ترجمه و اعراب گذاری نماید.نگاهی به اجرای طرح راه مبین در موسسه ریحانه نبی

این طرح  به مدت دو ترم تحصیلی  در روزهای یکشنبه  از ساعت 10-8  و 12-10  برگزار می شود. پس از گذراندن 5 ترم  به  قرآن آموزان گواهینامه معتبر  اعطا می شود.

شروع کلاسها در ترم  جدید

راه مبین 1 :  یکشنبه  10-8   تاریخ 93/11/19     

راه  مبین 2:  یکشنبه  10-8   تاریخ 93/11/19    

را ه مبین 3:  یکشنبه  12-10   تاریخ 93/11/19