مترجمی زبان قرآن

مترجمی زبان قرآن شامل سطوح مقدماتی، متوسطه و عالی می باشد. کلیه این سطوح شامل هفده درس می باشند که هر درس شامل لغات، آیات و قواعدی در رابطه به آن درس است . نویسنده کتابهای مترجمی زبان قرآن استاد سید علی حسینی یزدی هستند. این دوره ها بیشتر از ده سال است که در سطح کشور عمومیت یافته است.

از دوره عالی 1، نوشتن ترجمه قرآن به صورت تحت اللفظی در آخر هر دوره ارائه می گردد که ان شاء الله در پایان دوره ها قرآن آموزان به ترجمه قرآن، مسلط خواهند یافت.

شروع کلاسها در ترم جدید

استاد : خانم درزی

شروع ترم جدید از فروردین ماه 94 می باشد.