آموزش عمومی

کلاسهای آموزش عمومی با هدف ارتقاء معلومات قرآنی مخاطبان عام طراحی شده است. در این  کلاسها از کلیه علاقمندان قرآنی

بدون توجه به مدرک و سوابق تحصیلی آنان ثبت نام به عمل می آید. قرآن آموزان پس از گذراندن دوره و موفقیت در آزمون پایانی به

سطوح بالاتر ارتقاء می یابند. کلاسهایی که در حال حاضر در موسسه ریحانه نبی برگزار می شود عبارتند از:

§        تفسیر ترتیبی

§        تبیین احادیث قدسی

§        اخلاق سلوکی

§        اخلاق در قرآن

§        طرح بشارت

§        مترجمی زبان قرآن

§        راه مبین

§        تدبر در قرآن

§        تجوید (روخوانی، روانخوانی، فصیح خوانی، صوت ولحن)

§        دوره حفظ

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  22793691  تماس حاصل نمایید.